Transmisión y Radio

Seguindo pautas similares, o Museo móstranos, asociada á súa época, a evolución seguida polos equipos de Transmisión e Radio.
Así, abarca desde os primeiros sistemas analóxicos de Alta Frecuencia, ata os dixitais de última tecnoloxía. O visitante pode, á súa vez, contemplar unhas curiosas coleccións de válvulas electrónicas e de cables trenzados, coaxiales e de fibra óptica. Igualmente ten a oportunidade de probar as primitivas máquinas de empalme de fibra óptica ou xestionar, mediante computadores, ligazóns dixitais da xa máis moderna JDS (Xerarquía Dixital Síncrona)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Siguiendo pautas similares, el Museo nos muestra, asociada a su época, la evolución seguida por los equipos de Transmisión y Radio.

Así, abarca desde los primeros sistemas analógicos de Alta Frecuencia, hasta los digitales de última tecnología.

El visitante puede, a su vez, contemplar unas curiosas colecciones de válvulas electrónicas y de cables trenzados, coaxiales y de fibra óptica.
Igualmente tiene la oportunidad de probar las primitivas máquinas de empalme de fibra óptica o gestionar, mediante ordenadores, enlaces digitales de la ya más moderna JDS (Jerarquía Digital Síncrona)