10 de abril de 2015

Gestión del MuseoVÍDEO DEL MUSEO
 Versión en lingua Galega.

Versión en castellano
https://drive.google.com/open?id=1rELHw2v2cryCOmfyNG1lzXItqCW4zETo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Os fundadores do museo, fomos convidados o programa A revista da TVGA,participando no programa en directo. Moitas grazas aos responsables do programa.

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/estiveron-con-nos-os-fundadores-do-museo-das-telecomunicacions-da-coruna-4741699.Os días 3 e 4 de marzo, visitáronnos os empregados de Telefónica da área de mantemento e operacións. As 38 persoas que asistiron, puideron gozar e rememorar como foi a evolución das telecomunicacións, desde o inicio ata os nosos días, que algún deles xa tiñan esquecido.

Los días 3 y 4 de marzo, nos visitaron los empleados de Telefónica del área de mantenimiento y operaciones. Las 38 personas que asistieron, pudieron disfrutar y rememorar como fue la evolución de las telecomunicaciones, desde el inicio hasta nuestros días, que alguno de ellos ya tenían olvidado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cono cada ano, o día 28 de febreiro visitáronnos un grupo de alumnos de CMI Teleco do IES Urbano de Lugrís da Coruña. A visita guiada tivo unha duración de 2 horas, saíndo encantados da mesma.

Cono cada año, el día 28 de febrero nos visitaron un grupo de alumnos de CMI Teleco del IES Urbano de Lugrís de A Coruña. La visita guiada tuvo una duración de 2 horas, saliendo encantados de la misma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O día 21 de Xaneiro visítanos un numeroso grupo de alumnos da E
scuela de Enxeñería de Telecomunicacións de Vigo.

El día 21 de Enero nos visita un numeroso grupo de alumnos de la E
scuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de Vigo.


Este grupo de alumnos están a realizar o máster, baixo a dirección do catedrático Iñigo cuiñas. Esta se a resposta á visita: A visita foi moi ben valorada polos nosos alumnos. Comín con eles antes de volver a Vigo e comentaban o impresionados que estaban co funcionamento de todos os equipos, a súa antigüidade, e o entusiasmo co que nos mostraron o seu funcionamento, así como as anécdotas. Realmente podedes estar orgullosos do voso traballo e do adecuado que é o enfoque para aprender como evolucionaron as telecomunicacións ata os nosos días. Recibe un moi cordial abrazo e nosa agradecemento,

Este grupo de alumnos están realizando el máster, bajo la dirección del catedrático Iñigo cuiñas.
Esta se la respuesta a la visita:


La visita ha sido muy bien valorada por nuestros alumnos. Comí con ellos antes de volver a Vigo y comentaban lo impresionados que estaban con el funcionamiento de todos los equipos, su antigüedad, y el entusiasmo con el que  nos mostraron su funcionamiento, así como las anécdotas. Realmente podéis estar orgullosos de vuestro trabajo y de lo adecuado que es el enfoque para aprender cómo evolucionaron las telecomunicaciones hasta nuestros días.

Recibe un muy cordial abrazo y nuestra agradecimiento,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanto a xestión e a programación das vistas guiadas ao Museo, serán xestionadas pola Asociación Museo Didáctico de Telecomunicacións.
Grupo Fundador del Museo.
Grupo Fundador del Museo


O Museo Didáctico das Telecomunicacións da Coruña, é froito da iniciativa dun grupo de prexubilados, que se propuxeron rescatar do esquecemento, moitas veces traducido en chatarra, todos aqueles elementos que puidesen contribuír a reconstruír a historia das telecomunicacións.


O obxectivo era deixar ás novas xeracións un legado de coñecementos e experiencias que, nun mundo de vertixinosos avances tecnolóxicos, corrían o risco de perderse para sempre.

 A misión principal é o ensino, razón pola cal os equipos, tras o seu rescate, foron restaurados e instalados de forma que funcionen con todas as súas características de época e lugar.


Así, xa desde o seu xerme, o Museo incorpora un aspecto destacado: a condición de "Didáctico". Xa que nel, móstrase a evolución da tecnoloxía das telecomunicacións desde o inicio, ata os nosos días.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanto la gestión  y la programación de las vistas guiadas al Museo, serán gestionadas por la Asociación Museo Didáctico de Telecomunicaciones.

Grupo Fundador del Museo.
Grupo Fundador del Museo
El Museo Didáctico de las Telecomunicaciones de A Coruña, es fruto de la iniciativa de un grupo de prejubilados,  que se propusieron rescatar del olvido, muchas veces traducido en chatarra, todos aquellos elementos que pudieran contribuir a reconstruir la historia de las telecomunicaciones.

El objetivo era dejar a las nuevas generaciones un legado de conocimientos y experiencias que, en un mundo de vertiginosos avances tecnológicos, corrían el riesgo de perderse para siempre.

La misión principal es la enseñanza, razón por la cual los equipos, tras su rescate, han sido restaurados e instalados de forma que funcionen con todas sus características de época y lugar.

Así, ya desde su germen, el Museo incorpora un aspecto destacado: la condición de "Didáctico". Ya que en él, se muestra la evolución de la tecnología de las telecomunicaciones desde el inicio, hasta nuestros días.