Conmutación Automática

Están presentes no Museo, tanto os sistemas analóxicos, como os máis modernos de tecnoloxía dixital. rescatada da última do sistema rotativo existente en Galicia. Trátase concretamente do Rotary 7-D, tecnoloxía cuxa implantación se iniciou en España en 1928. Unha das xoias máis prezadas é toda unha central en funcionamento,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Están presentes en el Museo, tanto los sistemas analógicos, como los más modernos de tecnología digital.

rescatada de la última del sistema rotativo existente en Galicia. Se trata concretamente del Rotary 7-D, tecnología cuya implantación se inició en España en 1928.
Una de las joyas más preciadas es toda una central en funcionamiento,
La mostrada en el Museo estuvo en actividad hasta 1993 en la Central de "Espino", A Coruña.


Especial atención se presta, dentro del sistema Pentaconta, a las populares PC-32 que supusieron un gran avance para vencer los problemas de dispersión poblacional de Galicia.

Dentro de la Conmutación Digital, cobran protagonismo en el Museo las Unidades Remotas de Abonado (URA's y RSS's), atendiendo a la incidencia que tuvieron en la modernización del medio rural gallego.