Otros

Ademais dunha obrigada referencia ás liñas, redes e repartidores, podemos contemplar no Museo unha serie de pezas, non só curiosas, senón tamén con certo valor histórico, intimamente ligadas á evolución das telecomunicacións na Coruña. Así podemos atopar, desde un maletín completo de ferramentas de axuste de centrais, a un prototipo de Telefonía Rural por Acceso Celular ( TRAC), probado por primeira vez en Vilarboi, parroquia de San Fiz, do municipio de Monfero; pasando polo Reloxo Patrón, que facilitaba a información horaria aos equipos para o cambio de tarifas, ou o equipo telefónico vía satélite usado polo veleiro que, partindo da Coruña, navegou ata Cuba para conmemorar o 500 aniversario do bojeo da Gran Antilla. Igualmente atoparemos Mesas de Probas e Repartidores ou poderemos estudar a evolución das coñecidas no seu día como Centrais Privadas de Abonado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Además de una obligada referencia a las líneas, redes y repartidores, podemos contemplar en el Museo una serie de piezas, no sólo curiosas, sino también con cierto valor histórico, íntimamente ligadas a la evolución de las telecomunicaciones en A Coruña.

Muditel
Así podemos encontrar, desde un maletín completo de herramientas de ajuste de centrales, a un prototipo de Telefonía Rural por Acceso Celular (TRAC), probado por primera vez en Vilarboi, parroquia de San Fiz, del municipio de Monfero; pasando por el Reloj Patrón, que facilitaba la información horaria a los equipos para el cambio de tarifas, o el equipo telefónico vía satélite usado por el velero que, partiendo de A Coruña, navegó hasta Cuba para conmemorar el 500 aniversario del bojeo de la Gran Antilla.

Igualmente encontraremos Mesas de Pruebas y Repartidores o podremos estudiar la evolución de las conocidas en su día como Centralitas Privadas de Abonado.Resultado de imagen de logo diputacion de a coruña