Telegrafía
Dentro deste apartado, iníciase a visita ao Museo co Telégrafo Eléctrico do sistema Morse, introducido en España en 1857 e que supuxo un substancial avance sobre os anteriores sistemas ópticos e acústicos. Séguelle o Telex, mediante o que se transmitían textos a distancia sen necesidade de coñecementos especiais, utilizando aparellos similares á máquina de escribir. Continuando o percorrido, atopámonos cos equipos TESYS de laRed Iberpac, que discorría pola primeira Rede Pública de Transmisión de Datos de Europa, inaugurada en España nos anos setenta do século XX.
Finalmente, en plena confluencia das distintas tecnoloxías, atopamos Internet por Banda Ancha (ADSL) e Imagenio. Este recoñecemento á Telegrafía non podía faltar nunha cidade cuxo emblema é a Torre de Hércules, Patrimonio da Humanidade desde o 27 de xuño de 2009, e que, xa desde as súas orixes, actuou como telégrafo óptico, con luminarias nocturnas e sinais de fume diúrnas, non só para alertar aos barcos dos perigos da costa, senón tamén para dar a alarma aos habitantes da cidade #ante intentos de ataque por vía marítima.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminal telegráfico
Dentro de este apartado, se inicia la visita al Museo con el Telégrafo Eléctrico del sistema Morse, introducido en España en 1857 y que supuso un sustancial avance sobre los anteriores sistemas ópticos y acústicos.

Le sigue el Telex, mediante el que se transmitían textos a distancia sin necesidad de conocimientos especiales, utilizando aparatos similares a la máquina de escribir.


Continuando el recorrido, nos encontramos con los equipos TESYS de laRed Iberpac, que discurría por la primera Red Pública de Transmisión de Datos de Europa, inaugurada en España en los años setenta del siglo XX.


Finalmente, en plena confluencia de las distintas tecnologías, encontramos Internet por Banda Ancha (ADSL) e Imagenio.


Este reconocimiento a la Telegrafía no podía faltar en una ciudad cuyo emblema es la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad desde el 27 de junio de 2009, y que, ya desde sus orígenes, actuó como telégrafo óptico, con luminarias nocturnas y señales de humo diurnas, no sólo para alertar a los barcos de los peligros de la costa, sino también para dar la alarma a los habitantes de la ciudad ante intentos de ataque por vía marítima.
Recorrido telegrafía