10 de abril de 2015

Gestión del MuseoVÍDEO DEL MUSEO


Tanto a xestión e a programación das vistas guiadas ao Museo, serán xestionadas pola Asociación Museo Didáctico de Telecomunicacións.
Grupo Fundador del Museo.
Grupo Fundador del Museo


O Museo Didáctico das Telecomunicacións da Coruña, é froito da iniciativa dun grupo de prexubilados, que se propuxeron rescatar do esquecemento, moitas veces traducido en chatarra, todos aqueles elementos que puidesen contribuír a reconstruír a historia das telecomunicacións.


O obxectivo era deixar ás novas xeracións un legado de coñecementos e experiencias que, nun mundo de vertixinosos avances tecnolóxicos, corrían o risco de perderse para sempre.

 A misión principal é o ensino, razón pola cal os equipos, tras o seu rescate, foron restaurados e instalados de forma que funcionen con todas as súas características de época e lugar.


Así, xa desde o seu xerme, o Museo incorpora un aspecto destacado: a condición de "Didáctico". Xa que nel, móstrase a evolución da tecnoloxía das telecomunicacións desde o inicio, ata os nosos días.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanto la gestión  y la programación de las vistas guiadas al Museo, serán gestionadas por la Asociación Museo Didáctico de Telecomunicaciones.

Grupo Fundador del Museo.
Grupo Fundador del Museo
El Museo Didáctico de las Telecomunicaciones de A Coruña, es fruto de la iniciativa de un grupo de prejubilados,  que se propusieron rescatar del olvido, muchas veces traducido en chatarra, todos aquellos elementos que pudieran contribuir a reconstruir la historia de las telecomunicaciones.

El objetivo era dejar a las nuevas generaciones un legado de conocimientos y experiencias que, en un mundo de vertiginosos avances tecnológicos, corrían el riesgo de perderse para siempre.

La misión principal es la enseñanza, razón por la cual los equipos, tras su rescate, han sido restaurados e instalados de forma que funcionen con todas sus características de época y lugar.

Así, ya desde su germen, el Museo incorpora un aspecto destacado: la condición de "Didáctico". Ya que en él, se muestra la evolución de la tecnología de las telecomunicaciones desde el inicio, hasta nuestros días.